دانشگاه طب باکو آذربایجان


» پیشخوان مرکز پشتیبانی غیرحضوری

 پیشخوان مرکز پشتیبانی غیرحضوری

این‌ بخش به جهت ارائه پشتیبانی سریع به اشخاص و متقاضیان مرتبط با خدمات آذطب ایجاد شده. به هر درخواست شناسه‌ای تعلق میگیرد تا بررسی و پیگیری آن درخواست در آینده به سهولت انجام شود. تمامی درخواستها آرشیو می‌‌شوند تا در صورت نیاز توسط آذطب و یا متقاضی مورد مطالعه یا بازنگری مجدد قرار گیرد. جهت استفاده از این درگاه به یک آدرس معتبر ایمیل نیاز دارید. 

« سایت‌های خدماتی گروه‌های دانشجویی زیرمجموعه آذطب »

همین حالا می‌توانید آگهی خود را در آذطب ثبت کنید، از کترینگ آذطب سفارش غذا بدهید، محل اقامت و تور موردنظر را رزرو و ترانسفر خود را به ثبت برسانید

کلیه خدمات اطلاع‌رسانی و تهیه گزارشات و پشتیبانی و سایر امکانات تحصیلی در پورتال آذطب رایگان بوده و تنها خدمات و محصولات زیرمجموعه‌ها شامل هزینه هستند

🏠 اسکان 🚖 ترانسفر 🌍 تورلیدر 🎫 بلیـت 📌 نیازمندی 🏪 فروشگاه 🍳 کترینگ