دانشگاه طب باکو آذربایجان


» پیگیری و استعلام اسناد شهروندی در سازمان مهاجرت

 پیگیری و استعلام اسناد شهروندی در سازمان مهاجرت

هرکدام از منوهای واقع در میانبر سامانه خدمات الکترونیک سازمان مهاجرت جمهوری آذربایجان مربوط به پروسه خاصی می‌باشد. در ذیل اسامی منوهای دارای اهمیت برای دانشجویان بهمراه توضیحات مربوط درج شده که دسترسی شما را برای انجام هرچه سریعتر اقدامات میسر می‌سازد.

OLDUĞU YER ÜZRƏ QEYDİYYATA ALINMA / ثبت حضور و قیدیات بر اساس محل اسکان
ÖLKƏYƏ GƏLİŞ VƏ ÖLKƏDƏN GEDİŞƏ MƏHDUDİYYƏTİ YOXLA / 
بررسی محدودیت تردد
MÜRACİƏTLƏRİN İZLƏNMƏSİ / پیگیری پروسه‌های در دست اجرا مثل صدور و تمدید گرین‌کارت
ÖDƏNİŞLƏRİN AXTARIŞI / 
جستجو و بررسی پرداخت‌هایی که تاکنون انجام داده‌اید
QEYDİYYAT STATUSUNUN YOXLANILMASI / 
مشاهده و بررسی وضعیت حاضر قیدیات

« سایت‌های خدماتی گروه‌های دانشجویی زیرمجموعه آذطب »

همین حالا می‌توانید آگهی خود را در آذطب ثبت کنید، از کترینگ آذطب سفارش غذا بدهید، محل اقامت و تور موردنظر را رزرو و ترانسفر خود را به ثبت برسانید

کلیه خدمات اطلاع‌رسانی و تهیه گزارشات و پشتیبانی و سایر امکانات تحصیلی در پورتال آذطب رایگان بوده و تنها خدمات و محصولات زیرمجموعه‌ها شامل هزینه هستند

🏠 اسکان 🚖 ترانسفر 🌍 تورلیدر 🎫 بلیـت 📌 نیازمندی 🏪 فروشگاه 🍳 کترینگ