دانشگاه طب باکو آذربایجان


» سیستم آموزشی و تحصیلی دانشگاه طب

 سیستم آموزشی و تحصیلی دانشگاه طب

سطح توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور  به سیستم آموزشی آن بستگی خواهد داشت. هر دولت به یک  آرایش گروهی بسیار پیشرفته در سیستم آموزشی نیازمند می‌باشد،  تا اجازه داده شود آن علم، صنعت به طور منظم رشد نماید. و تنها یک سیستم آموزشی قوی و به طور کامل به تفصیل میتواند این رشد را ضمانت نمایند و آن آموزش و پرورش هر کشور می باشد بنابراین ممکن است با وجود تمام استعدادهای مردم و مهارت‌ها ، آنها نتوانند بدون یک آموزش نظام‌مند به اطلاعات و سواد کافی برسند و نیاز است که یک سیستم آموزشی بسیار نظام‌مند اطلاعات را گام به گام و با دقت در اختیار آنها بگذارد.

سیستم آموزشی:
سیستم آموزشی دانشگاه طب باکو سیستم دانشگاه بولونیا میباشد که به سیستم آموزش بولونیایی مشهور است. هر درس از ۱۰۰ نمره تشکیل شده‌است. ۵۰ نمره کلاسی و ۵۰ نمره امتحانی.
حداقل نمره برای گذراندن دروس 51 می‌باشد که کسب حداقل نمره 17 در امتحانات پایان ترم الزامی است، در غیر اینصورت مردود اعلام خواهد شد.
به طور کلی، آموزش در دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان توسط قانون آموزش و پرورش، قانون حاکم بر حفاظت از سلامت عمومی، فرمان ریاست جمهوری “در بهبود نظام آموزش و پرورش در جمهوری آذربایجان” و دستورات مربوطه و دستورات از وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش جمهوری آذربایجان است.

سیستم تحصیلی:
- سیستم تحصیلی فعلی دانشگاه طب باکو ترمی - واحدی می‌باشد.
- از سال های ۲۰۰۶/۲۰۰۷ دوره های آموزشی در دانشکده پزشکی پیشگیری، فارماکولوژی، از ۲۰۰۹/۲۰۱۰ در دانشکده دندانپزشکی و از ۲۰۱۰/۲۰۱۱ در دانشکده های پیشگیری از بیماری‌های اطفال، سیستم واحدی/کردیتی تحصیلی مورد استفاده قرار گرفته است.
- در صورت عدم موفقیت در امتحان پایان ترم هر درس، دانشجو طبق قانون می‌تواند از امتیاز تکرار امتحان برخوردار باشد. چنانچه در امتحان تکرار هم موفق نباشد مردود اعلام شده و انتخاب مجدد دروس در سال بعدی همزمان با ترم اول و یا ترم دوم جایگاه خود را حفظ کرده و در صورت عدم رعایت پیش نیاز نمیتواند از حدنصاب واحدهای درسی بهره برده و ترم تحصیلی را به پایان برساند. بعنوان مثال در کورس اول درس آناتومی 2 را در ترم دوم مردود می‌شود. این درس پیش‌نیاز درس آناتومی 3 بوده که در ترم اول کورس دوم تدریس خواهد شد. چنانچه دانشجو در ترم تابستانه نتواند آناتومی 2 را با موفقیت گذرانده و سال را به پایان برساند، این درس طبق قانون در ترم دوم تدریس می‌شود و ترم اول دانشجو از اخذ آناتومی 3 بازمانده و باید در ترم دوم درس دیگری را بر مبنای واحد بصورت جایگزین حذف نموده تا آناتومی 2 را بگذراند.
- همانطور که در سیستم آموزشی اشاره شد هر درس از ۱۰۰ نمره تشکیل شده‌است. ۵۰ نمره کلاسی و ۵۰ نمره امتحانی. حداقل نمره برای گذراندن دروس 51 می‌باشد که کسب حداقل نمره 17 در امتحانات پایان ترم الزامی است، در غیر اینصورت مردود اعلام خواهد شد.

محاسبه نمرات کلاسی:
اختصاص 50 نمره برای دانشجو بر اساس:
- دوامیّت و حضور در کلاس درس 10 نمره.
- ارائه مرتب رفرات و کارهای تحقیقی 10 نمره.
- پرسش و پاسخ‌ها بر اساس دانش نظری در مجموع 30 نمره.

* سرفصل دروس در هر ترم بطور منطقی به سه بخش تقسیم می شود و در انتهای هر بخش امتحان مربوطه (کالیگوم) تشکیل می‌شود. نمره های کسب شده دانشجویان از جانب دانش نظری در هر درس (حداکثر 30 نمره) در هر ترم به صورت خاص محاسبه می‌شود که شامل مجموع نمرات امتحان اول و دوم و سوم است.

امتحانات میان‌ترم:
- امتحانات میان‌ترم هر درس در موعد مقرر شروع تا پایان آن شامل سه آزمون است.
- امتحانات اول و سوم بصورت کتبی و یا شفاهی از طرف اساتید بسته به نوع درس که از 10 نمره خواهند بود.
- امتحان میانی یا دوم بصورت آزمون الکترونیکی در مرکز امتحانات در هفته دهم ترم برگزار خواهد شد که از 20 نمره خواهد بود.
- منابع و سوالات در امتحانات اول و سوم از کتب درسی و جزوه ها بوده که طبق برنامه و سرفصل دروس در هر ترم تدریس می‌شوند.
- تعداد سوالات مطروحه در امتحانات میانی یا دوم 20 سوال خواهد بود که از نمونه سوالات سالهای اخیر و کتب درسی تعیین می‌شوند. (موجود در دایرکتوری آذطب)
- مدت زمان پاسخگویی به سوالات امتحان میان‌ترم دوم 30 دقیقه خواهد بود و پاسخ‌های ناصحیح تاثیری بر پاسخ‌های صحیح نخواهد داشت.

امتحانات پایان‌ترم:
- امتحانات پایان‌ترم یک هفته پس از پایان ترم تحصیلی در مرکز امتحانات برگزار می‌شود.
- امتحان پایان‌ترم دارای دو نوع سیستم سوال‌بندی مختص دروس تخصصی و دروس عمومی است.
- تعداد سوالاتی که در امتحانات دروس عمومی، از نمونه سوالات ارائه شده طرح می‌شود 25 سوال است.
- تعداد سوالاتی که در امتحانات دروس تخصصی، خارج از نمونه سوالات ارائه شده طرح می‌شود 10 سوال و عادی 15 سوال است.
- مجموع سوالات مطروحه در امتحانات پایان‌ترم 25 سوال خواهد بود که هر سوال 2 نمره محاسبه و حداکثر نمره قبولی 50 خواهد بود.
- نمونه سوالات امتحانات پایان‌ترم در قالب فایل PDF از طریق واحد آموزش دانشکده مربوطه در سامانه مدیریت تحصیلی ارائه می‌شود. (موجود در دایرکتوری آذطب)
- مدت زمان پاسخگویی به سوالات امتحان میان‌ترم دوم 50 دقیقه خواهد بود و پاسخ‌های ناصحیح تاثیری بر پاسخ‌های صحیح نخواهد داشت.

فرمول حضور و غیاب:
از سال تحصیلی 2018/19 محاسبه نمره برای دوامیّت و حضور در کلاس درس دانشجویان بر اساس جدول زیر انجام می شود:

* طبق جدول زیر دانشجویانی که بیش از 40٪ در جلسات محاضره (صرف نظر از مدت‌زمان حضور در کلاس‌های درس) از سال تحصیلی 2018-2019 حضور نداشته باشند، مجاز به امتحان نیستند.


مرخصی تحصیلی:
بدون پرداخت شهریه با رایزنی و تکمیل فرم مربوطه از طریق واحد آموزش دانشکده در حال حاضر بمدت یکسال امکان‌پذیر خواهد بود.

سیستم شهریه:
- یکی از قوانین دانشگاه های آذربایجان این است که قبل از شروع کلاس ها می بایست کل مبلغ شهریه سالانه را پرداخت نمایید.
- قبل از سال 2017 شهریه پرداختی دانشجویان خارجی بر اساس منات پرداخت می‌شده، ولی از سال 2017 کلیه هزینه‌های تحصیلی و اماکن اقامتی دانشجویان با ارز دلار و یا معادل آن به نرخ رایج منات حساب و پرداخت می‌شود.
- پرداخت شهریه دوره حاضرلیق بصورت یکجا انجام می‌شود و هیچ استثنایی در این مورد مورد قبول نیست. در ادامه تحصیل در بدو ورود به کورس اول می‌توانید پرداخت شهریه را بصورت مقطعی در دو مرحله انجام دهید که نصف اول شهریه را در تا یکماه بعد از شروع ترم اول و نصف باقیمانده را بعد از یکماه از گذراندن ترم دوم سال تحصیلی. در زمان ورود به کورس دوم تحصیلی پرداخت شهریه نوع سوم را هم دربرمی‌گیرد، بدین صورت که از زمان شروع ترم اول تحصیلی تا شروع امتحانات پایان ترم نصف مبلغ کل شهریه و نصف باقیمانده را هم در بدو شروع امتحانات پایان ترم دوم آخر سال تحصیلی.
- چنانچه دانشجو تا شروع امتحانات پایان ترم توانایی پرداخت شهریه را نداشته باشد، از ورود وی به مرکز امتحانت ممانعت بعمل آمده و سیستم امتحانات بر اساس شماره دانشجویی برایش بسته بوده و دانشجو مجبور خواهد شد درصورت پرداخت شهریه و صدور مجوز امتحان وی، برای تکرار و برگزاری مجدد امتحان مبالغی را بر اساس تعداد واحد هر درس پرداخت نماید.

پروسه انتقال دانشجو:
برنامه تحصیلی جدید در کنار سیستم آموزشی توانمند همچنین فرصتی برای دانشجویان برای حضور در کلاس‌های تابستانی و ترمی در دانشگاه‌های خارج از کشور فراهم آورد. با کمک روابط بین المللی دانشگاه، بسیاری از دانشجویان فرصت دریافت تسهیلات برای گذراندن تخصص در قالب انتقال به دانشگاه‌های خارجی را دارند. در همین خصوص، دانش آموزان کشورهای خارجی از جمله روسیه، ایالات متحده، اوکراین، آلمان، ترکیه، سوئیس، لهستان و دیگر کشورها نیز در کلاس‌های تابستانی و ترمی دانشگاه طب باکو شرکت می کنند.
- اراسموس پلاس برنامه بورس آموزشی تحت حمایت اتحادیه اروپاست که با هدف سازمان دهی تبادل دانشجو بین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اروپا و سایر نقاط جهان راه اندازی شده است.
- شما می‌توانید با تحصیل در خارج از کشور از طریق برنامه اراسموس پلاس مهارت‌های ارتباطی، زبانی و بین فرهنگی خویش را تقویت نموده و با گسترش مهارت خویش با موفقیت وارد بازار کار آینده شوید. طی این برنامه دانشجویان می‌توانند در دوره‌های کوتاه مدت در دانشگاه‌های اروپایی تحصیل کنند و از مزایا و امکانات آن‌ها بهره مند گردند.
- فرصت تحصیل در خارج از کشور در چارچوب این برنامه می‌تواند حداقل ۳ ماه (یا یک نیمسال تحصیلی) و حداکثر ۱۲ ماه (یا دو نیمسال تحصیلی) باشد.
- دانشگاه مبدأ و مقصد شما بایستی قبلاً تفاهم همکاری و قرارداد تبادل دانشجویی اراسموس پلاس را امضا کرده باشند. فهرست دانشگاه‌های طرف قرارداد با دانشگاه طب باکو در دپارتمان مربوطه اطلاع‌رسانی شده است. برای آگاهی از سایر فرصت‌ها می‌توانید به معاون رکتور در امور بین الملل دانشگاه نیز مراجعه نمایید.

اساسنامه تدریس و آموزش در دانشگاه طب باکو
📌 نام فایل: telim_tedris_esasname.pdf

🗃 606.54 کیلوبایت
👁 107
📅 4 تیر 1398, 14:53


پذیرش، انتقال و یا اخراج از دانشگاه طب

📌 نام فایل: kocurulme_xaric_edilme_berpa_qaydalari.pdf

🗃 444.55 کیلوبایت
👁 119
📅 4 تیر 1398, 14:53

« سایت‌های خدماتی گروه‌های دانشجویی زیرمجموعه آذطب »

همین حالا می‌توانید آگهی خود را در آذطب ثبت کنید، از کترینگ آذطب سفارش غذا بدهید، محل اقامت و تور موردنظر را رزرو و ترانسفر خود را به ثبت برسانید

کلیه خدمات اطلاع‌رسانی و تهیه گزارشات و پشتیبانی و سایر امکانات تحصیلی در پورتال آذطب رایگان بوده و تنها خدمات و محصولات زیرمجموعه‌ها شامل هزینه هستند

🏠 اسکان 🚖 ترانسفر 🌍 تورلیدر 🎫 بلیـت 📌 نیازمندی 🏪 فروشگاه 🍳 کترینگ