نسخه قابل چاپ > پیشخوان مرکز پشتیبانی غیرحضوری
آذطب - پورتال دانشجویان طب باکو > پیشخوان مرکز پشتیبانی غیرحضوری

این‌ بخش به جهت ارائه پشتیبانی سریع به اشخاص و متقاضیان مرتبط با خدمات آذطب ایجاد شده. به هر درخواست شناسه‌ای تعلق میگیرد تا بررسی و پیگیری آن درخواست در آینده به سهولت انجام شود. تمامی درخواستها آرشیو می‌‌شوند تا در صورت نیاز توسط آذطب و یا متقاضی مورد مطالعه یا بازنگری مجدد قرار گیرد. جهت استفاده از این درگاه به یک آدرس معتبر ایمیل نیاز دارید. 
بازگشت | پرینت صفحه