دانشگاه طب باکو آذربایجان


» خوابگاه‌های دانشجویان
خوابگاه خصوصی لوکس یونیوریوم - دختران و پسران
ظرفیت اتاق : یک الی چهار نفر
فاصله تا دانشگاه : 2 کیلومتر

خوابگاه شماره 5 دانشجویان طب در 8 طبقه بنا شده، این مجموعه بالغ بر 273 تخت دارد. هم اکنون حدود 252 نفر از دختران و پسران شامل دانشجویان عادی و

خوابگاه شماره 6 دانشگاه طب - پسران
ظرفیت اتاق : یک الی سه نفر
فاصله تا دانشگاه : 100 متر

خوابگاه شماره 5 دانشجویان طب در 8 طبقه بنا شده، این مجموعه بالغ بر 273 تخت دارد. هم اکنون حدود 252 نفر از دختران و پسران شامل دانشجویان عادی و

خوابگاه شماره 5 دانشگاه طب - دختران و پسران
ظرفیت اتاق : یک الی سه نفر
فاصله تا دانشگاه : 100 متر

خوابگاه شماره 5 دانشجویان طب در 8 طبقه بنا شده، این مجموعه بالغ بر 273 تخت دارد. هم اکنون حدود 252 نفر از دختران و پسران شامل دانشجویان عادی و

خوابگاه شماره 4 دانشگاه طب - مهاجرین قره‌باغ
ظرفیت اتاق : یک الی چهار نفر
فاصله تا دانشگاه : 150 متر

خوابگاه شماره 4 دانشگاه طب از چندین سال قبل برای اسکان مهاجرین مجبوری جنگ قره‌باغ بطور موقت استفاده می‌شده که تا پایان سال 2019 طرح انتقال

خوابگاه شماره 3 دانشگاه طب - دختران
ظرفیت اتاق : یک الی چهار نفر
فاصله تا دانشگاه : 150 متر

خوابگاه شماره 5 دانشجویان طب در 8 طبقه بنا شده، این مجموعه بالغ بر 273 تخت دارد. هم اکنون حدود 252 نفر از دختران و پسران شامل دانشجویان عادی و

خوابگاه شماره 2 دانشگاه طب - دختران
ظرفیت اتاق : یک الی چهار نفر
فاصله تا دانشگاه : 100 متر

خوابگاه شماره 5 دانشجویان طب در 8 طبقه بنا شده، این مجموعه بالغ بر 273 تخت دارد. هم اکنون حدود 252 نفر از دختران و پسران شامل دانشجویان عادی و

خوابگاه شماره 1 دانشگاه طب - پسران
ظرفیت اتاق : یک الی چهار نفر
فاصله تا دانشگاه : 100 متر

خوابگاه شماره 5 دانشجویان طب در 8 طبقه بنا شده، این مجموعه بالغ بر 273 تخت دارد. هم اکنون حدود 252 نفر از دختران و پسران شامل دانشجویان عادی و

« سایت‌های خدماتی گروه‌های دانشجویی زیرمجموعه آذطب »

همین حالا می‌توانید آگهی خود را در آذطب ثبت کنید، از کترینگ آذطب سفارش غذا بدهید، محل اقامت و تور موردنظر را رزرو و ترانسفر خود را به ثبت برسانید

کلیه خدمات اطلاع‌رسانی و تهیه گزارشات و پشتیبانی و سایر امکانات تحصیلی در پورتال آذطب رایگان بوده و تنها خدمات و محصولات زیرمجموعه‌ها شامل هزینه هستند

🏠 اسکان 🚖 ترانسفر 🌍 تورلیدر 🎫 بلیـت 📌 نیازمندی 🏪 فروشگاه 🍳 کترینگ